×

Yosh filologlar jamiyatining talabalar uchun ilmiy-amaliy anjumani


Blog

BO'LIM

Yangiliklar

O'QILGAN

4100 marta

CHOP ETILGAN

22.09.2018

English and Turkish translation is provided below.

Yosh filologlar jamiyati mahalliy va xorijiy talalabalarni “Filologiya masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida” mavzusida o‘tkaziladigan talabalarning 3-an’anaviy ilmiy-amaliy anjumanida ishtirok etishga taklif etadi. Anjuman 2018-yil 23-noyabr kuni soat 10:00  da Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universitetining anjumanlar zalida ochiladi.

Anjuman quyidagi shu’balar bo‘yicha ish olib boradi:

 1. Nazariy tilshunoslik masalalari.
 2. Til tarixi masalalari.
 3. Til ta’limi va kompyuter lingvistikasi.
 4. Mumtoz adabiyot va xalq og‘zaki ijodi.
 5. Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon.
 6. Adabiyot fanini o‘qitishda yangicha yondashuvlar.
 7. Manbashunoslik va matnshunoslik.
 8. Xorijiy tillar va tarjimashunoslik.
 9. Talabalarning innovatsion g‘oyalari.

Maqolalar ozbek, inglizrus va turk tillarida qabul qilinadi

Konferensiyaga taqdim etilayotgan maqolalarga ilmiy rahbar yoki maslahatchining taqrizi talab qilinadi. Maqolalar filologiyaning dolzarb masalalariga qaratilishi, tadqiqotchining izlanishlari doirasida bo‘lishi, ilmiy-amaliy talablarga javob berishi lozim. Maqolada ilmiy asoslangan taklif va mulohazalar berilishi maqsadga muvofiq. Maqolalar ilmiy to‘plam sifatida nashr qilinishi ko‘zda tutilgan.

MAQOLALARNI RASMIYLASHTIRISH TARTIBI

Matn formati microsoft Word, 1.5 interval, Times New Roman 14 pt, mant formatining chegarasi: tepadan, pastdan, chapdan, o‘ngdan – 2,5 sm bo‘lishi zarur. Maqolaning qaysi sho‘baga yuborilayotganligi matnning eng yuqori chap tarafiga va undan so‘ng maqola mavzusi matnning tepa qismida, o‘rtada bosh harflar bilan beriladi. Keyingi qatorning o‘ng tomonidan muallifning ism-sharifi va familiyasi yoziladi. Navbatdagi qatordan muallif tashkilotining to‘liq nomi va telefon raqami hamda elektron pochtasi ko‘rsatiladi. Undan keyin maqola tili va ingliz yoki rus tilida 12 shrift, 1 intervalda annotatsiya keltiriladi. Adabiyotlar ro‘yxati maqolaning yakunida keltirilishi lozim. Maqolaga ilmiy rahbar xulosasi yoki taqrizi rasmiy tasdiqlangan holda talab qilinadi.

Talablar asosida rasmiylashtirilmagan va kechikib topshirilgan maqolalar qabul qilinmaydi. Maqolalar konferensiya tashkiliy qo‘mitasi tomonidan ko‘rib chiqilib, nashrga tavsiya etiladi. Tashkiliy qomita kelib tushgan materiallarni tanlab olish huquqiga ega. Maqola mazmuni uchun javobgarlik mualliflar zimmasiga yuklatiladi.

Chetdan keluvchi talabalar uchun turarjoy masalasini tashkiliy qo‘mita o‘z zimmasiga oladi!

Maqolalarni 2018-yilning 25-oktabriga qadar elektron nusxada quyidagi manzilga taqdim qilishingizni so‘raymiz:

 • Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU YFOJ Kengashi (101-xona) – Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Hojib ko‘chasi 103-uy, 100100.
 • E-mail: navoiy-uni@mail.rumaruf_dust@mail.ru
 • Tel: (99) 822 58 64, (91) 587 57 95

Dear students! We cordially invite you to take part in the 3rd annual traditional scientific-practical conference of young linguists and literary students on «Philological issues in young researchs` glances». The conference will be opened on November 23, 2018 at the university conference room.

Articles in Uzbek, English, Russian and Turkish should be under the following topics:

1. Theoretical linguistics issues
2. History of language
3. Language education and Computer linguistics
4. Candidate Literature and Folklore
5. Literary theory and modern literary process
6. Innovative technologies in the teaching of literary criticism
7. Manuscript and Text studies
8. Foreign languages ​​and translation
9. Innovative ideas of students

The articles submitted to the conference should be reviewed by a supervisor or an advisor. Articles should focus on actual issues of philology, be within the scope of the researcher’s research, meet scientific and practical requirements. It is desirable to provide scientifically grounded suggestions and comments. The articles will be published as a scientific collection.

REQUIREMENT OF ARTICLES

Text format microsoft word, 1.5 interval, Times New Roman 14 pt, mantle format: top, bottom, left, right – 2.5 cm. The topic of the article being sent to the top left of the text, and then the title of the article in the upper part of the text, in capital letters. On the right side of the next line is the author’s first and last name. The next line shows the author’s full name, phone number, and email address. Subsequently, the article will be published in 12 languages ​​and in English or Russian. References should be listed at the end of the article. The article is required when an academic statement or review is officially confirmed.

Unsolicited and delayed articles will not be accepted on the terms of the request. The articles are reviewed by the organizing committee of the conference and are recommended for publication. The Organizing Committee reserves the right to choose the materials submitted. The responsibility for the content of the article lies with the authors.

For foreign students, housing issues are covered by the Organizing Committee!

Please submit the articles to the address below by October 25, 2018:

 • TSUULL named after Alisher Navo’i chairman of SYP (101 room), 103, Yusuf Khos Hojib str., Yakkasaroy district of Tashkent city, 100100
 • E-mail: navoiy-uni@mail.ru,maruf_dust@mail.ru
 • Tel: (99) 822 58 64, (91) 587 57 95

Sevgili öğrenciler! Sizleri 23 Kasım 2018 tarihinde Taşkentˈte  düzenlenecek olan “«GENÇ ARAŞTIRMACILAR AÇISINDAN FİLOLOJİNIN İNCELENMESİ« konulu konferansımıza davet etmekten memnuniyet duyarız. İlim dünyası  için  çok  önemli  olan  bu  konuda  görüş  alışverişinde bulunmak ve fikirlerinizi paylaşmak üzere konferansımıza katılımınızı bekliyoruz.

KONFERANS OTURUMLARI

 1. Teorik Dilbilim.
 2. Dil tarihi.
 3. Dil Eğitimi ve Bilgisayar Dilbilimciliği.
 4. Klasik Edebiyat ve Folklor.
 5. Edebiyat Teorisi ve Edebi Süreç.
 6. Edebiyat Eğitiminde Yenilikçi Teknolojiler.
 7. Yazı ve Metin Çalışmaları.
 8. Yabancı Diller ve Çeviri.
 9. Öğrencilerin Yenilikçi Fikirleri.

BAŞVURU VE BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 Bildiriler, Özbekçe, İngilizce, Rusça  ve Türkçe  sunulabilir.

 Sunulacak bildirilerin daha önce herhangi bir yerde kullanılmamış  ve yayınlanmamış, belirlenen konulara uygun, akademik ve özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

 Bildiri özeti 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır ve en fazla beş tane anahtar kelime içermelidir.

 Bildiriler Microsoft Word, 1.5 aralık, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır, 14 pt. Üst, alt, sol ve  sağ taraftan  2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Bildirinin hangi oturum için olduğu metnin  sol üst kısmına yazılır. Bildiri konusu metnin üst kısmından  büyük harflerle  yazılır. Bir sonraki satırın sağ tarafında yazarın adı ve soyadı bulunur. Sonraki satırda yazarın okuduğu yüksek okul, telefon numarası ve e-posta adresi yazılır.

Sonra özet (makalenin yazıldığı dilde ve Ingilizce veya  Rusça dillerinden birisinde) yazılır.

Kaynaklar makalenin sonundan  yer almalıdır.

Bildiri tam metinlerini  25 Ekim 2018 tarihine kadar  asağıdaki mail adreslerine göndermenizi rica ederiz:

 Konferans katılımcılarının konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

error: Ma‘lumotni nusxalash ta‘qiqlangan!